Fylkesrapport klar innen 27. april

Kommunal— og regionaldepartementet inviterer fire selskap til å utrede overflytting av kommunene Lillesand, Birkeland, Iveland og Evje og Hornnes fra Aust-Agder til Vest-Agder. Rapporten skal være ferdig innen 27. april.