• Samlivsutvalgets flertall går inn for at Den norske kirke innfører liturgier for inngåelse av homofile ekteskap, og forbønnshandlinger for inngåtte homofile ekteskap.

Frykter homovielser skal splitte folkekirken

Jan Olav Olsen tror en vielsesliturgi for homofile og lesbiske par kan komme til å splitte folkekirken. Den oppfatningen deler ikke Kjetil Drangsholt.