• FJERNET: Savner du fotoboksen i Kjosbukta? For et par uker siden ble fotoboksen som før sto i veikanten til høyre fjernet, etter rundt 20 år på stedet. FOTO: Tormod Flem Vegge

Hvorfor er fotoboksen i Kjosbukta fjernet?

En av de eldste fotoboksene i Kristiansand er nå borte.