• ETTERLYSER MOT: Helge S. Schmidt mener frykt og feighet er grunnen til at mange prester ikke toner flagg i omstridte etiske spørsmål. FOTO: Torstein Øen

Ble utestengt etter skilsmisse

Da Helge S. Schmidt (69) ble skilt i 1986, var han i aktiv prestetjeneste. Skilsmissen førte til at en del kristne miljøer i Kristiansand viste ham ryggen.