• Frps gruppeleder Tor Utsogn (tv) mener Dag Vige (V) er i ferd med å få det politiske flertallet med på en ordning som vil føre til mer tigging i Kristiansand. Dag Vige mener sanitæranleggene som er i Kristiansand i dag viser at det ikke vil skje. FOTO: Kjetil Reite

Mener kommunen gir tiggere "komforttilbud"

Det går mot politisk flertall for et overnattingstilbud for tiggerne i Kristiansand. Frp, derimot, mener Kristiansand nå legger til rette for tigging.