• MINDRE UNGDOMSKRIM: Færre barn og ungdommer anmeldes for kriminelle handlinger. Det fører til at antallet forbrytelser har stupt. Dette bildet er tatt nattestid i Kristiansand sentrum hvor mye av kriminaliteten blir begått. FOTO: Tore-Andre Baardsen

Forbrytelser begått av ungdom nær halvert

Antall kriminalsaker begått av barn og ungdom i Agder har stupt de siste fem årene.