• SPISER LITT: Beboerne Kristin Berg (t.v.) og Aslaug Eikeland oppgir at de spiser en del frukt, men at tilgjengeligheten er mindre når man bor på aldershjem. FOTO: Frode Lindblom

- Eldre spiser for lite frukt og grønt

Britt Kåsin mener eldre av ulike grunner får i seg for lite frukt og grønnsaker.