• hestmanden ved kilden013.JPG FOTO: Kjartan Bjelland

Kilden nevnt som potensielt terrormål

I forbindelse med en risiko— og sårbarhetsanalyse foretatt av beredskapssekretariatet i Kristiansand kommune, er kultur- og konsertvirksomheten på Odderøya angitt som mulig terrormål.