• Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, FOTO: If Skadeforsikring

- Stjal for 15 millioner kroner

Hvert år stjeles det båter og motorer på Sørlandet for millioner av kroner.