• FREDNING: Ved denne graven ligger en av barnevandrerne, Anna Spilling, oldemor til Paul Sveinall på bildet. Han ønsker denne og de andre barnevandrer-gravene fredet som et kulturminne. Det kjemper også Thyra Ågedal for. FOTO: Jarle R. Martinsen

Får ikke fredet graver

På kirkegården ved Konsmo kirke er det minst fire barnevandrer-graver. Etterkommerne ønsker å frede dem, noe de ennå ikke har fått lov til.