• HER SKAL DEN LIGGE: Prosjektleder Kjell Soltvedt er klar for å lede arbeidet med å bygge ei helt ny Varoddbro i Kristiansand. Den skal bygges mellom den gamle betongbroa, til venstre i bildet, og hengebroa man kan skimte til høyre. Den nye broa skal stå ferdig i 2019. Hengebroa skal rives. FOTO: Tormod Flem Vegge

Bygger si andre Varoddbro

Kjell Soltvedt (61) var byggeleder for Varoddbroa som sto ferdig i 1994. Nå skal han lede arbeidet med den nye Varoddbroa til 710 millioner kroner.