• Politioverbetjent Leif Vagle med deler av våpenarsenalet som ble beslaglagt hos lillesandsmannen for neste to år siden. FOTO: Hallgeir Oftedal

Beslagla 29 ulovlige våpen

Politiet mener 29 våpen som lillesanderen i 40-årene hadde er ulovlige. Noen av våpnene var gjemt i en høyttaler.