Arkeolog Michal Adamczyk i gang med å grave ut en av gropene der menneskene i bronsealderen satte opp stolper og bygget små hus. Nå er utgravningene i Søgne snart ferdig. Arkeolog Michal Adamczyk i gang med å grave ut en av gropene der menneskene i bronsealderen satte opp stolper og bygget små hus. Nå er utgravningene i Søgne snart ferdig. Foto: Jarle R. Martinsen

Avdekket bosetning fra jernalderen