• Arkeolog Michal Adamczyk i gang med å grave ut en av gropene der menneskene i bronsealderen satte opp stolper og bygget små hus. Nå er utgravningene i Søgne snart ferdig. FOTO: Jarle R. Martinsen

Avdekket bosetning fra jernalderen

For rundt 3500 år siden kom menneskene til Søgne. Så bygget de et liten samfunn på en slette like ved Tangvall sentrum.