• Disse flere tonn tunge steinene dundret denne uka ned fra fjellsiden til fjellet Havåsen. Unni Nilsen Husøy er sterkt kritisk til at blokkene er dyttet til side og at trafikken går som før mellom Konsmo og Byremo. Hun frykter en alvorlig ulykke og krever at fylkesveien flyttes. FOTO: Jarle R. Martinsen

Livredd for nye ras fra fjellside

To tunge steinblokker dundret ned på fylkesveien. Nabo Unni Nilsen Husøy er kritisk til steinene bare ble skjøvet til side og at trafikken går forbi som før.