Linda Esperaas, avdelingssjef for Psykiatrisk sykehusavdeling, og Frode Dunsæd, avdelingssjef for Avdeling for rus og avhengighetsbehandling. Bak dem ligger den akuttpsykiatriske enheten ved Sørlandet sykehus. Linda Esperaas, avdelingssjef for Psykiatrisk sykehusavdeling, og Frode Dunsæd, avdelingssjef for Avdeling for rus og avhengighetsbehandling. Bak dem ligger den akuttpsykiatriske enheten ved Sørlandet sykehus. Foto: Tormod Flem Vegge

Frykter at koronautbrudd skremmer folk bort fra sykehuset

Smitteutbruddet i rusmiljøet i Kristiansand kan skremme pasienter bort fra viktig behandling på Sørlandet sykehus, frykter to avdelingssjefer. Frykten bekreftes av interesseorganisasjon for rusavhengige.

KRISTIANSAND: – Det har blitt en del støy som følge av at smittesituasjonen i rusmiljøet har eskalert de siste 14 dagene. Jeg er bekymret for at folk ikke oppsøker hjelp på sykehuset, fordi de frykter smitte og hører om tvang og isolasjon, sier Frode Dunsæd.

– Det kan være pasienter hos oss som frykter å bli smittet på sykehuset. Noen tror også at behandlingstilbudet er endret, fortsetter Linda Esperaas.

Frode Dunsæd er avdelingssjef for Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA), mens Linda Esperaas er avdelingssjef for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA).

Vi er på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

45 smittet

Denne uka kunne Fædrelandsvennen melde at flere rusmisbrukere har blitt tvangsinnlagt på sykehuset som en følge av at de ikke har klart å overholde isolasjon og smittevernregler.

Disse har blitt smittet i utbruddet i rusmiljøet i Kristiansand.

45 rusmisbrukere i byen har så langt testet positivt på covid-19, ifølge tall fra kommunen.

På det meste har det vært fem tvangsinnleggelser relatert til rusmiljøet. Fredag ettermiddag var tallet redusert til tre. Søndag var tallet to.

– Unødvendig frykt

Linda Esperaas og Frode Dunsæd understreker at rusavhengige ikke trenger å være redde for å oppsøke behandlingstilbud på Sørlandet sykehus. Bildet viser sykehuset i Kristiansand. Foto: Tormod Flem Vegge

Esperaas, som har ansvaret for 450 årsverk og alle sengeposter i Kristiansand og Arendal som har med psykiatri å gjøre, og Dunsæd, som er ansvarlig for 230 årsverk og Sørlandet sykehus sine tilbud relatert til rusbehandling i Agder, forteller at fagområdene deres er nært beslektet og at de ofte går inn i hverandre.

Derfor stiller de opp sammen denne ettermiddag. De to ønsker å berolige bekymrede pasientene som til vanlig benytter tilbudene de er ansvarlige for.

– Rusavhengige er ingen homogen gruppe. De er like forskjellige som alle oss andre, også når det gjelder hvor bekymret de er, påpeker Dunsæd.

– Jeg er redd for at noen av dem ikke oppsøker hjelp, fordi de blir redde når de leser saker om smitteutbruddet i mediene. Men de trenger ikke å være redde for å bli tvangsinnlagt hvis de oppsøker oss for behandling, sier han.

– Det meste som normalt

Linda Esperaas, avdelingssjef for Psykiatrisk sykehusavdeling, og Frode Dunsæd, avdelingssjef for Avdeling for rus og avhengighetsbehandling. Her står de ved administrasjonsbygget ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Foto: Tormod Flem Vegge

De to avdelingslederne understreker at de aller fleste tilbudene på deres avdelinger går som normalt. De tror at noen pasienter kan la være å møte opp, fordi de tror at ting ikke er som normalt.

– Den ordinære rusbehandlingen, som eksempelvis kan omhandle legemiddelassistert rehabilitering eller hjelp til livsmestring, går som normalt, sier Dunsæd.

Esperaas forteller at mange som har hatt behov for psykiatrisk hjelp, gjennom pandemien kan ha vegret seg mer enn normalt for å ta imot hjelp, blant annet fordi de er redde for å bli koronasmittet på sykehuset.

– Det bekymrer oss, bemerker hun.

– Fordi lettere psykiske lidelser, som angstrelaterte tilstander og depresjon, har økt under pandemien, forklarer PSA-sjefen.

Isolerte i en egen enhet

Når det gjelder rusmisbrukerne som er isolerte, sitter de på en egen covid-19 enhet på psykiatrisk avdeling med strenge smitteverntiltak.

Der har de eget rom med bad. Selve sykdomsforløpet følges opp av ansatte på Medisinsk avdeling.

– Pasientene behandles med verdighet og respekt på avdelingen. Vi har kjøpt Ipader og de har mulighet og se på Netflix. Forholdene er lagt godt til rette for at de kan ha det bra, understreker Esperaas.

– Det er en begrenset del av klinikken som er avsatt til isolasjon. Resten av klinikken går stort sett som normalt, og man trenger ikke være redd for å bli smittet, sier hun.

Bekrefter frykten

Bente Karlsen Røstad, fagansvarlig i RIO. Foto: Arkivbilde/Kjartan Bjelland

Sørlendingen Bente Karlsen Røstad er fagansvarlig i RIO, en interesseorganisasjon for rusavhengige. Hun er tidligere rusavhengig og har også vært i behandling på ARA på Sørlandet sykehus.

Hun bekrefter at det nå er mye frykt i rusmiljøet, også frykt for å oppsøke sykehuset.

– Ja, det stemmer at folk er redde. Jeg har kontakt med mange i rusmiljøet i Agder. Det er mye frykt, sier Røstad.

– Er folk redde for å gå til behandling på sykehuset?

– Ja, de er redde for at hvis de tester positivt på korona, så blir de lagt inn på tvang.

– Med det blir de jo ikke?

– Det vet jeg også, men det er dette de er redde for.

– Hvilke konsekvenser kan frykten få?

– Hvis de ikke får den hjelpen de trenger på sykehuset, kan situasjonen deres forverre seg.

– Hva synes du om avdelingssjefene går ut og sier at rusmisbrukerne ikke må være bekymret for å oppsøke hjelp?

– Jeg synes det er bra at de gjør dette. Det de sier kan de rusavhengige stole på, at systemet er trygt, sier Røstad.