Jofrid Jåtun Hansson, avdelingsleder for testsenteret i Kristiansand kommune, i førersetet. Mandag var kommunens mobile teststasjon plassert på UiA. I vinduet bak skimtes en medarbeider som ønsker å være anonym. Jofrid Jåtun Hansson, avdelingsleder for testsenteret i Kristiansand kommune, i førersetet. Mandag var kommunens mobile teststasjon plassert på UiA. I vinduet bak skimtes en medarbeider som ønsker å være anonym. Foto: Tormod Flem Vegge

Ny testrekord i Kristiansand – ønsker lavere terskel for å teste seg