Laget kortfilm om fattigdom basert på egne erfaringer