Slik framstår tilbygget fra nabotomta, som omtales som et «bakstehus». Dietrichson skriver at tilbygget inneholder en stor bakerovn i mur. I tillegg brukes det til oppbevaring, samt tørking av grønnsaker, blomster og løk. Slik framstår tilbygget fra nabotomta, som omtales som et «bakstehus». Dietrichson skriver at tilbygget inneholder en stor bakerovn i mur. I tillegg brukes det til oppbevaring, samt tørking av grønnsaker, blomster og løk. Foto: Jacob J. Buchard

Bystyrepolitiker bygget for nært naboen uten søknad