Oversiktsskisse av det nye skolesenteret på Tangvall, sett fra nordvest. Den videregående skolen til venstre, ungdomsskolen i midten og idrettshall til høyre i bildet. Skolesenteret skal stå ferdig i 2022. Oversiktsskisse av det nye skolesenteret på Tangvall, sett fra nordvest. Den videregående skolen til venstre, ungdomsskolen i midten og idrettshall til høyre i bildet. Skolesenteret skal stå ferdig i 2022. Foto: BRG/Filter Arkitekter

Konkursen i BST: Stopper arbeidet ved skolesenteret på Tangvall