LINDESNES: En smittet elev ved Mandal videregående skole har vært i praksis i hjemmetjenesten på Vigeland.

– En del av undervisningstilbudet har vært at elevene er i praksis. Det som er viktig er at vi har fått fatt i alle nærkontakter, de er satt i karantene og testing iverksatt så vi får oversikt der, sier Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken til Fædrelandsvennen søndag kveld.

Resten av elevene i klassen er friske, men satt i karantene. Disse har også vært i praksis og er testet. All praksis med elever fra Mandal videregående skole stoppes fra mandag og inntil videre.

Blant de sju nye smittede er tre av barna elever ved Spangereid barneskole, det fjerde ved Espira Lindesnes. Men skoler og barnehager holdes som hovedregel åpne til uka.

– Hvordan vurderer dere situasjonen i kveld?

– Det er ennå uavklart, men vi har fått bedre oversikt enn vi hadde i går, også når det gjelder skoler og barnehager. Det er viktig, svarer ordfører Sagebakken.

– Regner dere med flere positive prøvesvar i kveld?

– Det er sannsynlig at det kommer flere positive i løpet av kvelden, når vi ser utviklingen.

« Vi iverksetter nå en del tiltak for å begrense sosial omgang og aktivitet. Vi prioriterer å holde skoler og barnehager åpne, i tråd med nasjonale retningslinjer.» heter det i en pressemelding fra kommunen.

Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken fotografert utenfor huset sitt i Mandal lørdag kveld. Foto: Jarle R. Martinsen

Flere hundre i karantene

Et ukjent, tresifret antall personer er satt i karantene. Følgende tiltak gjelder per søndag kveld:

  • Hele Vigeland ungdomsskole, både elever og lærere, er satt i karantene.

  • Spangereid barneskole, alle elever og om lag halve personalet, er satt i karantene.

  • To klasser ved Mandal videregående skole, samt noen lærere, er satt i karantene. En tredje klasse ved Mandal videregående skole settes i karantene frem til prøvesvar fra en elev foreligger.

  • Barn og ansatte ved Båly barnehage settes i karantene inntil videre, frem til prøvesvar foreligger.

  • Barn og ansatte ved aktuelle avdelinger ved Espira Lindesnes settes i karantene frem til fredag.

Kommunen oppretter teststasjon på Spangereid barneskole mandag. Elever og ansatte tester seg her, og får beskjed av skolen om når de skal testes.

Elever og ansatte på Vigeland ungdomsskole tester seg på legevakten i Mandal.

Advarer mot hets

Ordføreren reagerer på at det rumenske menigheten i Lyngdal får tyn på nett og sosiale medier.

– Jeg oppfordrer sterkt til at folk ikke kommer med sjikane og kommentarer på dette. Alle kan havne i en sånn situasjon, det er et fryktelig smittsomt virus. Og det er sykdommen som smitter, ikke folk. Det aller viktigste er å få oversikt og gjøre de riktige tingene, og samtidig være rause og omtenksomme med hverandre. Hvis vi som samfunn skal sjikanere og trakassere vil vi gi smittede skamfølelse, noe som gjør smittevernarbeidet vanskeligere. Andre kan bli redde for å teste seg, og det er ingen tjent med. Dette kan ramme hvem som helst.

Han viser til at det i Farsund var et kor som havnet i den uheldige situasjonen.

– Det kan ramme hvem som helst, og denne gang var det et religiøst miljø. Vi som samfunn må ikke gjøre oss til overdommere, advarer Even Tronstad Sagebakken.

Kulturskole, fritidsklubb og haller stengt

Alle skoler og barnehager er bedt om å gjennomgå sine rutiner og planer for å være godt forberedt dersom de må over fra dagens gule til rødt tiltaksnivå.

Det har vært smittede personer på noen avganger med skoleskyss. Alle nærkontakter er kontaktet og tilbudt test, mens sjåførene er satt i karantene.

Totalt 28 personer er bekreftet smittet i løpet av helga, mens et tresifret antall personer er satt i karantene.

I familier hvor mange har testet positivt på koronavirus, settes hele familien i isolasjon frem til endelig smittestatus er avklart.

Øvrige tiltak fra søndag kveld:

  • Både kulturskolen og fritidsklubbene i kommunen er stengt ut uka, det samme gjelder innbyggertorv, bibliotek og kulturhus.

  • All bruk av kommunens idrettshaller er stengt for andre brukere enn skolene ut uken. Svømmehaller er stengt for all aktivitet, både skoler og andre, ut uka.

  • Kommunen anmoder om at pårørende venter med å besøke beboere på sykehjem og i helseinstitusjoner inntil situasjonen er mer avklart.