Til sykehus etter fjesingstikk

Fisketuren ved Bjorøya endte traumatisk for samboerparet fra Vestfold.