• FOTO: MMS Tormod Flem Vegge

Kollisjon på Vesterveien

En kollisjon mellom en bil og et vogntog skaper trafikkproblemer langs Vesterveien i Kristiansand.