• ENDELIG FRI: Christopher Young (24) følger seg uthengt som kriminell og bankraner av politiet. Nå kan han endelig gå på gata uten mistanken hengende over seg etter henleggelsen. FOTO: Hallgeir Oftedal

Føler seg uthengt som kriminell

Christopher Young støtte på raneren av Handelsbanken og ble et verdifullt vitne i saken. Senere ble han selv siktet for ranet. Nå er saken henlagt. Young føler seg uthengt av politiet.