Får velge hjemmehjelpen selv

Kristiansand kommune tilbyr 1600 brukere å velge mellom privat eller kommunal hjemmehjelp fra og med neste år.