• Redningsskøyta "Kaptein Egil J. Nygård" - fant den døde kvinnen i sjøen utenfor Kalvøya i Lillesand.

Kvinneliket forblir et mysterium

På dagen to måneder etter at Reidar Eeg oppdaget den døde kvinnen i sjøen rett nedenfor Ola Mæles hytte i Høvåg, er funnet av kvinneliket fortsatt et uløst mysterium.