• DÅRLIGE I NORSK: Flere politikere i Kristiansand er svært bekymret for norskkunnskapene til innavndrerbarn. De vurderer nå å sette i verk en rekke tiltak for å få gjort noe med problemet. FOTO: Illustrasjonsfoto

Ni av ti er for dårlige i norsk

950 innvandrerbarn i Kristiansand er for dårlige i norsk. Selv om 30 prosent av dem er født i Norge.