• HENGERKAOS: Den ene hengeren er inndratt, den andre forsøkes inndratt. Begge skal ødelegges. Ingen kan registreres og brukes på offentlig vei. (Foto: Hallgeir Oftedal)

Hengerkaos i tingretten

Tre dommere, aktor og tre vitner brukte deler av gårsdagen til å avgjøre om en bilhenger skal hogges opp eller ikke.