Årsaken til at bestanden av makrellterna går tilbake, kan også være at det blir jaktet på terner i vinterhalvåret når ternene er på sørlige breddegrader.— Vi vet at det har vært drevet fangst etter makrellterner i Gambia, så noen av årsakene kan ligge utenfor Norge, sier Carl Erik Kilander i Statens naturoppsyn.En annen årsak kan være økt ferdsel langs kysten og folk som ikke tar hensyn til terner som hekker.- Det er folk som ikke skjønner at det er hekketid, og på dårlige år har jeg opplevd at folk har campet så lenge på et sted at terner har dødd, sier Knut Olsen.Per Stensland fra Norsk Ornitologisk Forening sa i sitt foredrag at ikke alle har en like stor kjærlighet til sjøfugl. Dermed tar de ikke så mye hensyn som de burde.- Det har vært et forferdelig hat mot måka de siste årene. Det kan virke som om det har spredt seg til terna, og at den har blitt en del av det, sier Per Steinsland, nestleder i Norsk Ornitologisk Forening