• KAN FÅ FENGSEL: Politikerne foreslår å bygge fengsel ved det tidligere sanitetesmagasinet i Nordre leir på Evjemoen. FOTO: Arkiv.

Sier ja til nytt fengsel

Politikerne vil ha fengsel i Nordre leir på Evjemoen.