KrF foreslår minstenorm for sosialtrygd

Kristelig Folkeparti vil heve sosialhjelpssatsene og innføre en statlig minstenorm.