Sanner: – Fantasiløst

— Dette er det mest fantasiløse reviderte budsjettet jeg har opplevd, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.