Trikset med timetall - fikk utbetalt for mye dagpenger

En 26-åring fra Kristiansand er dømt til 30 timers samfunnsstraff etter å ha villedet Nav-ansatte til å utbetale for mye dagpenger.