• FOTO: Kystatlas

Skadet i trafikkulykke

En kvinne (21) ble skadet da bilen hun kjørte havnet utfor veien.