LO-granskerne utsetter rapport

Utvalget som har gransket arbeidsforholdene i LO trenger mer tid, og overleveringen av rapporten er derfor utsatt i fire dager.