Ikke utvidede skjenketider i sommer

Formannskapet i Kristiansand vil ikke utvide skjenketidene fra 02 til 03 i sommer.