• FOTO: Magnus Stedje Fossen

Moped mot bil ved Kartheia

Mulig armbrudd etter mopedulykke.