• FOTO: Agder Energi, Anders Martinsen

Historisk vindkraftkonsesjon til kristiansandsselskap

NVE har gitt klarsignal til en storstilt utbygging av vindkraft i Norge, og dette er godt nytt for kristiansandsselskapet SAE Vind.