• FOTO: ROAR GREIPSLAND

Må ha flere til å bære

Dette er en oppfordring, på vegne av Kristiansand og 43 millioner flyktninger.