• FOTO: Arkiv

Nattestenger Flekkerøytunnelen igjen

Neste uke må beboerne på Flekkerøy komme seg over Vestergabet på andre måter enn gjennom tunnelen — på nattetid vel å merke.