Bak Inger Lise Hillestad Aasen ligger Vest-Agder og Vennesla, bak Arild Windsland ligger Iveland og Aust-Agder. Nå vil de ha fokus på levekår og vi-følelse på Agder. (Hytta bak til høyre er forresten tidligere Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skislands.) Bak Inger Lise Hillestad Aasen ligger Vest-Agder og Vennesla, bak Arild Windsland ligger Iveland og Aust-Agder. Nå vil de ha fokus på levekår og vi-følelse på Agder. (Hytta bak til høyre er forresten tidligere Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skislands.) Foto: Uleberg, Odd Inge

På heia for å skape et godt Agder for alle