Skal teste nyfødtes hørsel

Sykehusdirektøren lover at alle nyfødte i Kristiansand skal få hørselen testet.