• FOTO: Scanpix

Bonden har den farligste jobben

Bøndene lever farligst og har det mest risikofylte arbeidet.