• Fem av 12 kommuner har sagt opp samarbeidsavtalen de har hatt med Kristiansand legevakt. FOTO: Reidar Kollstad

Bryter med Kristiansand legevakt

Åseral, Audnedal, Hægebostad, Evje og Hornnes og Bygland har alle sagt opp avtalen de hadde med Kristiansand legevakt.