Dette er konsekvensen av en motorstopp på E 39

Trafikken korker seg opp på kort tid. Biler snur midt på stamveien.