• VIL FRIFINNES: Arild Holden mener den tiltalte 40-åringen ikke kan dømmes for forsettlig drap, kun legemsbeskadigelse med døden til følge. 40-åringen hevder Gjeruldsen var i live da han forlot boligen.

Mener de tiltalte må frifinnes for drap

Forsvarerne til de to tiltalte mener bevisene ikke holder til en drapdsdom.