Fortsatt flest fristbrudd og lengst ventelister

foto