Stort etterslep: Tusenvis av barn venter på tannlegetime

foto