– Blir som om all veiut­bygging kun skulle finan­sieres gjennom bompenger