Flere har mistet tilgang til pasi­entjour­nalen sin

foto